R?-SAN TEKST?L 2007 y?l?nda bart?n ilinde ihraç mallar? tekstil giyim sektöründe fason dikim imalat? yapmak amac?yla kurulmustur. O günden bu yana ürün yelpazesini geni?leterek tekstil giyim sektörünün her dal?nda kaliteyi ön planda tutarak sorunsuz ve zaman?nda sipari? teslimi gerçekle?tirmeyi ilke edinmi?tir. Firmam?z geçmi? ba?ar?lar?ndan güç alarak Mü?terilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Çal??anlar?m?zla birlikte gelece?e daha büyük ad?mlarla ilerleyecektir.